В пътуване с учебна цел участваха ученици от пети клас

12.5.2019 г. 22:59:04

Наука и история комбинираха в екскурзията си учениците от Vа и Vв клас. В седмицата, посветена на патронния празник на ОУ „Бачо Киро“ се проведе учебна екскурзия на петокласниците до град София и Цари Мали град. В столицата възпитаниците на основното училище участваха в интерактивните игри на трите етажа в „Музейко“. Там децата строиха сгради; влязоха в ролята на археолози, спелеолози, астронавти; „погледнаха“ през очите на различни животни; правиха експерименти. Част от програмата беше посещение в зоолгическата градина в София, която е най-старата и най-голямата на Балканския полуостров. На следващия ден учениците от V клас посетиха крепостта Цари Мали град край село Белчин, където обогатиха знанията си за историческото минало на страната ни.
Класни ръководители на петокласниците са Руска Христова и Венета Михайлова.