Две от групите по интереси участваха във Великденска изложба на РУО – Велико Търново

13.5.2019 г. 16:40:51

Групите по интереси „Светът на химията и физиката – лесен и интересен“ в седми и „Природните науки – забавни и полезни“ в пети клас представиха свои изделия във Великденската изложба на РУО – Велико Търново. Седмокласниците участваха с изработения от тях катамаран. Учениците показаха и обучиха съучениците си от пети клас как да израбоят плодова батерия, която след това беше включена в изложбата на РУО. По този начин беше приложен подхода „връстници обучават връстници“. За отличното си представяне групите получиха грамота от началника на РУО – Велико Търново. Ръководител на групите е Руска Христова.