Учители по литература от областта посетиха открит урок в ОУ „Бачо Киро“

8.6.2019 г. 16:20:58

60 учители от област Велико Търново посетиха урока при открити врата по български език и литература в VІІ клас, проведен от Венета Михайлова, старши учител в ОУ „Бачо Киро“. Урокът беше посветен на разказа „По жицата“ от Йордан Йовков, а седмокласниците разсъждаваха върху човешките срещи в произведението. Бяха използвани както класически, така и иновативни методи на преподаване. Г-жа Михайлова демонстрира работа с електронна дъска и уеб приложения за разработка на дидактически задачи.

В хода на урока по литература учениците показаха знанията си върху Йовковото творчество и изразиха впечатленията си от нравствените проблеми, които поставя авторът. За седмокласниците творчеството на Йордан Йовков е актуално и днес, защото ни учи да изслушваме другите, да помагаме, а понякога един дребен жест може да даде надежда на някого и да промени нечия съдба.

На урока по БЕЛ присъстваха учители от основни и средни училища от областта. Той беше част от методическата сбирка „Традиционни и интерактивни методи, форми и средства в обучението по български език и литература. Работа с електронни ресурси“ и е част от планираната квалификационна дейност на педагогическите кадри. На урока присъства експертът по български език и литература в РУО – Велико Търново – Аделина Николова.