Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране

10.6.2019 г. 13:02:32

СПИСЪК

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

Уседналост

 1.  

1611/03.06.2019

Мохамед Имад Куйдер

64

 

 1.  

1585/03.06.2019

Сияна Ангелова Йорданова

64

 

 1.  

1612/03.06.2019

Йоана Светлин Стефанова

63

 

 1.  

1542/03.06.2019

Дария Станимирова Иванова

63

 

 1.  

1722/05.06.2019

Елена Ивайлова Атанасова

63

 

 1.  

1574/03.06.2019

Максим Даниелов Димитров

63

 

 1.  

1605/03.06.2019

Мартин Веселинов Лечев

63

 

 1.  

1557/03.06.2019

Николай Тодоров Георгиев

63

 

 1.  

1592/03.06.2019

Елвира Лютвиева Османова

63

 

 1.  

1549/03.06.2019

Александра Мирославова Стефанова

62

 

 1.  

1693/05.06.2019

Александър Даниел Стефанов

62

 

 1.  

1640/03.06.2019

Кристияна Пламенова Христова

62

 

 1.  

1613/03.06.2019

Патрик Станимиров Братоев

62

 

 1.  

1554/03.06.2019

Кристина Рашкова Рашева

62

 

 1.  

1687/05.06.2019

Васил Ивайлов Василев

61

 

 1.  

1583/03.06.2019

Преслава Петрова Петрова

61

 

 1.  

1628/03.06.2019

Владимир Веселинов Старирадев

61

 

 1.  

1690/05.06.2019

Христо Димитров Димитров

61

 

 1.  

1688/05.06.2019

Джоана Стефанова Николова

60

 

 1.  

1688/03.06.2019

Сандра Стефанова Николова

60

 

 1.  

1626/03.06.2019

Алекси Калинов Маринов

60

 

 1.  

1644/03.06.2019

Борис Георгиев Цветков

60

 

 1.  

1684/05.06.2019

Ваяна Драгомирова Драгомирова

60

 

 1.  

1580/03.06.2019

Виктор Ивов Иванов

60

 

 1.  

1548/03.06.2019

Георги Недялков Калпакчиев

60

 

 1.  

1541/03.06.2019

Дария Банкова Петрова

60

 

 1.  

1616/03.06.2019

Дария Радославова Ангелова

60

 

 1.  

1604/03.06.2019

Денислав Ненков Божанов

60

 

 1.  

1672/04.06.2019

Ивайло Ивайлов Вълчев

60

 

 1.  

1670/04.06.2019

Йордан Колев Иванов

60

 

 1.  

1562/03.06.2018

Калина Добромирова Иванова

60

 

 1.  

1599/03.06.2019

Калина Петрова Петрова

60

 

 1.  

1607/03.06.2019

Катерина Асенова Раева

60

 

 1.  

1654/04.06.2019

Кристиян Калоянов Бошев

60

 

 1.  

1639/03.06.2019

Любослав Мирославов Недялков

60

 

 1.  

1662/04.06.2019

Мария Мирославова Цекова

60

 

 1.  

1636/03.06.2019

Мартина Пламенова Неделчева

60

 

 1.  

1679/04.06.2019

Михаела Красимирова Костадинова

60

 

 1.  

1546/03.06.2019

Моника Диянова Русева

60

 

 1.  

1575/03.06.2019

Петър Николаев Кьорчев

60

 

 1.  

1577/03.06.2019

Пламена Любенова Любенова

60

 

 1.  

1544/03.06.2019

Пресияна Миленова Колева

60

 

 1.  

1686/05.06.2019

Преслав Миленов Алърков

60

 

 1.  

1564/03.06.2019

Радост Стоянова Христова

60

 

 1.  

1720/05.06.2019

Рая Росенова Джамбазова

60

 

 1.  

1563/03.06.2019

Сияна Николаева Василева

60

 

 1.  

1540/03.06.2019

Сияна Стилянова Лицанова

60

 

 1.  

1555/03.06.2019

Сияна Яворова Янкова

60

 

 1.  

1580/03.06.2019

София Ивова Иванова

60

 

 1.  

1655/04.06.2019

Стефания Тодорова Тодорова

60

 

 1.  

1586/03.06.2019

Христо Анатолиев Христов

60

 

 1.  

1543/03.06.2019

Пламен Нейков Нейков

60

 

 1.  

1547/03.06.2019

Владислав Станимиров Минков

60

 

 1.  

1560/03.06.2019

Давид Емилов Маринов

60

 

 1.  

1572/03.06.2019

Янислава Христова Василева

60

 

 1.  

1579/03.06.2019

Петя Петкова Кукова

60

 

 1.  

1643/03.06.2019

Ивайло Тодоров Рабчев

60

 

 1.  

1673/04.06.2019

Даниел Димитров Кирилов

60

 

 1.  

1648/04.06.2019

Габриела Младенова Коларова

60

 

 1.  

1565/03.06.2019

Матей Калоянов Николов

60

 

 1.  

1615/03.06.2019

Александра Асенова Дачева

48

 

 1.  

1624/03.06.2019

Сияна Пламенова Чангова

45

 

 1.  

1618/03.06.2019

Георги Георгиев Владов

45

 

 1.  

1558/03.06.2019

Асавита Валентинова Тхай

44

 

 1.  

1659/04.06.2019

Божидара Радославова Минчева

44

 

 1.  

1595/03.06.2019

Виктор Иванов Иванов

44

 

 1.  

1631/03.06.2019

Дария Ивайлова Димитрова

44

 

 1.  

1668/04.06.2019

Деа Даниелова Косева

44

 

 1.  

1641/03.06.2019

Диана Тодорова Тодорова

44

 

 1.  

1623/03.06.2019

Елица Петрова Трифонова

44

 

 1.  

1630/03.06.2019

Лилия Велимирова Иванова

44

 

 1.  

1695/05.062019

Тея Петрова Узунова

44

 

 1.  

1665/04.06.2019

Калоян Цветомиров Игнатов

44

 

 1.  

1570/03.06.2019

Александър Илиев Илиев

42

 

 1.  

1663/04.06.2019

Антон Дончев Попкръстев

42

 

 1.  

1573/03.06.2019

Габриела Тодорова Куцарова

42

 

 1.  

1664/04.06.2019

Габрина Веселинова Стоянова

42

 

 1.  

1727/06.06.2019

Газал Ахмед Халуф

42

 

 1.  

1617/03.06.2019

Елена Владимирова Дойчева

42

 

 1.  

1593/03.06.2019

Кристиян Тодоров Василев

42

 

 1.  

1589/03.06.2019

Магдалена Даниелова Митева

42

 

 1.  

1606/03.06.2019

Пламен Георгиев Попов

42

 

 1.  

1600/03.06.2019

Пламена Цветанова Иванова

42

 

 1.  

1642/03.06.2019

Полина Руменова Маринова

42

 

 1.  

1625/03.06.2019

Симон Чавдаров Маринов

42

 

 1.  

1658/04.06.2019

Христея Димитрова Бурнева

42

 

 1.  

1587/03.06.2019

Самуил Миленов Събев

29

 

 1.  

1553/03.06.2019

Денислав Динков Ненчев

27

 

 1.  

1590/03.06.2019

Пламена Георгиева Иванова

27

 

 1.  

1624/03.06.2019

Иван Цонев Иванов

26

 

 1.  

1559/03.06.2019

Мария Детелинова Дечева

26

 

 1.  

1608/03.06.2019

Михаел Бисеров Пенчев

26

 

 1.  

1627/03.06.2019

Ния Николаева Върбанова

26

 

 1.  

1569/03.06.2019

Яница Данаилова Стефанова

26

 

 1.  

1578/03.06.2019

Калин Симеонов Дъров

26

 

 1.  

1581/03.06.2019

Теодор Ивайлов Николаев

24

1/0/0

 1.  

1603/03.06.2019

Валерия Георгиева Бозгунова

24

0/11/11

 1.  

1561/03.06.2019

Стилиян Диянов Ангелов

24

0/11/10

 1.  

1635/03.06.2019

Теадара Дончева Тодорова

24

0/11/9

 1.  

1566/03.06.2019

Дария Василева Василева

24

0/11/3

 1.  

1671/04.06.2019

Теодор Мартинов Божинов

24

0/10/26

 1.  

1545/03.06.2019

Радослав Анатолиев Русанов

24

0/10/25

 1.  

1582/03.06.2019

Мелек Ерханова Ридванова

24

0/10/20

 1.  

1568/03.06.2019

Ивайло Ивайлов Бобев

24

0/10/18

 1.  

1551/03.06.2019

Иво Станиславов Михтиев

24

0/10/4

 1.  

1598/03.06.2019

Александра Дамянова Иванова

24

0/9/22

 1.  

1609/03.06.2019

Абдалбасет Кутейба Куйдер

24

0/9/16

 1.  

1660/04.06.2019

Красимир Свиленов Младенов

24

0/8/13

 1.  

1584/03.06.2019

Христиан Росенов Папазов

24

0/4/27

 1.  

1650/04.06.2019

Ема Димитрова Димитрова

24

0/4/10