Обяснителна записка- приети ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.

10.6.2019 г. 13:00:06

С  П  И  С  Ъ  К

на приетите деца в първи клас на първо класиране,

учебна 2019/2020 година

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

 1. През 2019/2020 учебна година в ОУ „Бачо Киро”, ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки ученици в първи клас.

 

 1.  Настоящият списък е изготвен в изпълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с  Решения № 932 и 933/25.01.2018 година и Решение № 1310/20.12.2018 г. на Великотърновски общински съвет и заповед № 252/10.05.2019 г. на  Директора на ОУ „Бачо Киро”, В. Търново.

 

 1. За второ класиране към дата 10.06.2019 година няма свободни места.

При освобождаване на места след записването на класираните деца на 11.06. и 12.06.2019 г. местата ще бъдат запълнени от резервите в списъка.

 

 1. Децата, кандидатствали за прием в I клас и неприети на първо класиране са обявени в списък с резерви, подредени по точки /критерий – уседналост/. Те ще бъдат поканени за записване на второ класиране на 14 и 17.06.2019 г., за заемане на свободните места след записаните на първо класиране.

 

 1. Останалите свободни места, след записването на всички деца, навършващи 7 години в 2019 година, ще бъдат запълвани с подалите документи за прием в I клас - 6 годишни деца.

 

 1. Общата родителска среща за родителите на учениците от списъка за първо класиране ще се проведе на 17 юни 2019 г. (понеделник) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея родителите ще бъдат запознати с училищните учебни планове и организацията на дейностите в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново.  

 

 1. Записването на първо класиране ще се извърши по график, както следва:

 

- На 11.06.2019 г. (вторник) и 12.06.2019  г. (сряда) - от 8.00 до 18.00 ч. в стая 205 и стая 203 (2-ри етаж).

 

 1. Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2019 г.

(сряда), на входа и в сайта на училището.

 

- Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране

(от списъка с резерви):

на 14.06.2019 г. (петък) и 17.06.2019 г. (понеделник) - от 8.00 до 18.00 ч.

в стая 205 (2-ри етаж).

 

 1.  Обявяване на останали свободни места за трето класиране  –

на 18.06.2019 г. (вторник)

Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2019 г.

 

 

 1.  Документи за записване:
 • Заявление за записване по образец – Приложение № 12; /може да бъде изтеглено от сайта на училището/;
 • Удостоверение за раждане – копие и оригинал (за сверяване);
 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
 • За деца непосещавали подготвителна група се попълва декларация (по образец на училището);
 • Оригинали на приложени копия на документи, ако има такива (за сверяване);
 • Декларация – запознат с училищни документи (по образец на училището).
 • Учебник по английски език- заплаща се от родителя
 • Рекламна тениска/по желание/-заплаща се от родителя

 

 

 

 

С уважение,

 

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

Директор на ОУ „Бачо Киро”,

гр. Велико Търново