СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС - ВТОРО КЛАСИРАНЕ

13.6.2019 г. 16:52:29


ОУ „БАЧО КИРО“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЯВА ОСТАНАЛИ 3/три/ СВОБОДНИ МЕСТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС -
ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК НА ДЕЦАТА,
КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОПЪЛНЯТ СВОБОДНИТЕ
СЛЕД
ВТОРО КЛАСИРАНЕ МЕСТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
 


 

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

Уседналост

 1.  

1591/03.06.2019

Никол Мартин Денева

24

0/4/3

 1.  

1632/03.06.2019

Ивайла Цветанова Иванова

24

0/3/12

 1.  

1567/03.06.2019

Никол Велинова Донева

24

0/2/25

 

 

ПРОТОКОЛ

3/13.06.2019 г.

 

На основание доклад с изх. № 504/13.06.2019 г. на Директора на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново с вх. № 35/13.06.2019 г. в Община Велико Търново, Писмо с Изх. № 42/13.06.2019 г. на Директора на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, чл. 61, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 26А от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, съобщаваме, че имат право да бъдат записани за обучение в I клас през учебната 2019/2020 г. децата от списъка с резервите за второ класиране, както следва:

 

№ по ред

Вх. №

Име, презиме, фамилия

 1.  

1576/03.06.2019

Христо Пламенов Коев

 1.  

1651/04.06.2019

Никол Даниелова Колева

 1.  

1619/03.06.2019

Никул Недков Еленски

 1.  

1597/03.06.2019

Биляна-Мари Катева Великова

 1.  

1667/04.06.2019

Мартин Стефанов Георгиев

 1.  

1645/03.06.2019

Лориан Димитрова Рафаилова

 1.  

1724/05.06.2019

Станислав Пламенов Димитров

 1.  

1588/03.06.2019

Дарина Андреева Димитрова

 

 

 

Комисия:

Валентина Найденова

Анита Цанева

Нели Дончева

Ивелина Михайлова

Светлана Симеонова

Петя Димитрова

 

ДИРЕКТОР:

/Вл. Николов/