Информация

18.6.2019 г. 14:31:12

В изпълнение на дейностите по приемане на ученици за първи клас за учебната 2019/2020 г., обявявам:

След втори етап на записване в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново няма свободни места.

Директор: Вл. Николов