Информация за летния морски лагер

28.7.2019 г. 23:33:53

Напомняме на всички ученици, които са записани за участие в летния морски лагер, че утре, 29 юли 2019г./понеделник/ от 9 часа ще се проведе инструктаж в училищния двор. Могат да се носят медицинските карти от личния лекар.