Първокласници първи се възползваха от новия зелен кът в двора на училището

23.9.2019 г. 19:33:44

Учениците от І д клас първи се възползваха от новообособения зелен кът в двора на училището. В хубавото време през голямото междучасие първокласниците с класен ръководител Антоанета Николова закусваха и отпочиваха на открито.
Зеленият кът е изграден по проект, с който училището кандидатства в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2019г.“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС. Проектът „Екокът за нашите деца“ е разработен и реализиран от А. Димитрова и Б. Христова – учители по природни науки в ОУ „Бачо Киро“ и спечели финансиране в размер до 5000 лева.