Участие на наши учители в есенния семинар на ТД "Трапезица-1902"

22.10.2019 г. 14:25:01

На 19 и 20 октомври 2019 г. учители от туристическия клуб "ТУР 2000" при ОУ "Бачо Киро" участваха в двудневен есенен семинар, организиран от ТД "Трапезица-1902" по маршрут Твърдишки проход - хижа и връх Чумерна - град Елена.