Дни на Еразъм +

22.10.2019 г. 14:31:20

Основно училище „Бачо Киро“ се включи в инициативата „Дни на Еразъм“. Инициативата се проведе за пореден път в периода 10 – 12 Октомври 2019 г. и цели отбелязване на огромното положително въздействие на Програма „Еразъм +“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. ОУ „Бачо Киро е партньор по проект „Да открием нашите корени“, финансиран по програма Еразъм +. В рамките на инициативата в училището се проведе турнир по народна топка. В него участие взеха учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от четвърти клас. Първо място в турнира заеха учениците от 4ГЦОУД 1. За отбелязване на „Дни на Еразъм“ в главното фоайе на училището беше открита и изложба – посетителите на училището имаха възможност да разгледат фотоси от реализираните до момента мобилности по проект „Да открием нашите корени“. На 11. 10. 2019 г. ученици и учители от ОУ „Бачо Киро“ бяха слушатели на информационно радиопредаване, посветено на програма Еразъм +.