Обръщение на Секретаря на Училищното настоятелство към всички родители

4.11.2019 г. 14:44:51

Уважаеми родители,
На 12. 11. 2019 от 18:00 часа в учителската стая на ОУ „Бачо Киро“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство.
Ако имате текущи въпроси, които желаете да бъдат обсъдени на заседанието, моля да ги отправите към представителя на вашия клас – член на Училищното настоятелство.