Интерактивен урок по история и цивилизация с учители- гости на нашето училище

5.11.2019 г. 20:47:49

От 01.11-03.11 в ОУ „ Бачо Киро“ гостува екип от учители от ОУ „ Любен Каравелов“ гр. Бургас. Срещата беше  част от изпълнението на дейностите по НП „ Иновации в действие“.
Учителите участваха в интерактивен урок по история и цивилизация , който се проведе в археологическия резерват „Никополис ад Иструм“. В хода на урока те бяха разделени на екипи, носещи имената на четири от седемте хълма, върху които е изграден град Рим (Капитолий, Палатин, Виминал и Целий). Разпределението в отбори беше извършено с решаване на задача. Ръководители на екипите бяха учители от  ОУ „ Бачо Киро“. Всеки екип трябваше да открие информация за даден обект: форум, търговска сграда (термоперипатос), улична система и канализация и малък театър (одеон), която да попълни в работен лист. След това върху сглобена хартиена карта на Никополис ад Иструм, отбелязаха местоположението на обекта, който са изследвали и представиха наученото за него.