Методите си на работата като учител по химия представи Руска Христова в Национална конференция

6.11.2019 г. 20:06:55

Учителят по химия и физика в ОУ „Бачо Киро“ Руска Христова взе участие с доклад в 48-та Национална конференция на учителите по химия, провела се в СУ „Св. Климент Охридски“. Разработката представя метода „Учене чрез правене“ в неформалното обучение по химия в VІІ клас, както за развитие на креативността при учениците, така и при изработване на дидактически материали по химия и опазване на околната среда. Описаните занятия са планирани и проведени през учебната 2018/2019 година като част от извънкласните дейности по природни науки в групи по интереси. В хода на изпълнението им са осъществени някои от основните приоритети на обучението по химия в прогимназиален етап, свързани с развитие на умения и изграждане на нагласи за участие в дейностите по предмета. При презентирането на доклада бяха представени крайни продукти от реализираните дейности: дидактически карти, изработени инсталации и карти на химични елементи. Част от осъществените дейности с учениците са регистрирани и на сайта на IYPT във връзка с обявената 2019 година за година на Периодичната таблица.
През настоящата година на втория етаж на училището е експонирана изложба на изработените дидактически карти.