Седмокласничка представя областта в национално състезание по природни науки

6.11.2019 г. 20:07:41

Йоанна Дамянова (VІІ г клас) спечели правото да участва в XII-то Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, което ще се проведе в периода 15 – 17 ноември 2019 г. в гр. Копривщица. Тя е един от двамата представители от област Велико Търново на това състезание. Йоанна е допусната за участие след успешно представяне на подборния кръг, на който от ОУ „Бачо Киро“ се явиха тя и София Рашева (VІІ г клас). Ученичките представиха задачи, създадени от Руска Христова и Антоанета Димитрова –  учители по природни науки в училището. Задачите са на тема „Климатични промени“, каквато е и глобалната тема на състезанието през настоящата година.
Седмокласничките защитиха отлично теоретичните си задачи и представиха резултата от практическата си задача. Йоанна влезе в ролята на метеоролог, търсещ причината за необичайно повишената температура на въздуха за даден период от време. Една от причините се дължи на парниковите газове, като седмокласничката трябваше да посочи и дейности, които водят до завишените им емисии в атмосферата. Тази задача беше свързана и с аномалията на водата и със значението й за живите организми.
София представи задача, свързана с причинителя, преносителя на заболяването малария, симптомите. Тя трябваше да обясни каква е вероятната причина за появата на малария и в планинските части на Южна Африка, а не само в равнините.
Йоанна и София са включени в дейностите на групата по проект „Работа с талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“ по програма на МОН с ръководител Руска Христова.