Урок при открити врата по български език и литература се проведе в ІV е клас

14.11.2019 г. 21:07:43

Пипи Дългото чорапче беше своеобразен гост на учениците от ІV е клас в урок при открити врата по български език и литература. В проведения час четвъртокласниците затвърдиха знанията си за антонимите в българския език и уменията си да ги разпознават практически. Усвоиха правилното писане на антонимите и подходящата им употреба в зависимост от ситуацията на общуване.
В открития урок г-жа Кремена Стоянова показа приложението на разнообразни методи и ресурси. Освен традиционните работа с учебник и учебна тетрадка, учениците получиха задачи и под формата на картинен пъзел, разпознаваха двойки синоними – антоними, визуално-слухова диктовка, буквословица и др. Четвъртокласниците се забавляваха при работата с LearningApps, Youtube, подреждаха пъзел и показаха умения за работа в екип.