Родителски срещи

2.12.2019 г. 19:49:44

Родитело-учителска среща в начален етап  на 4.12.2019г. от 18:30 ч., по класни стаи.

Родитело-учителска среща в прогимназиален етап на 5.12.2019г.  от 18:30 ч., по класни стаи.