Ученици представиха екологични проекти в националното състезание по природни науки и екология

11.12.2019 г. 18:39:01

Ученици от ОУ „Бачо Киро“ взеха участие и в ХVІІІ-то Национално състезание по природни науки и екология в град Търговище. Катя Узунова (VІ а клас) представи проект на групата по интереси „Природните науки – забавни и полезни“: Водата живот – как да я пречистим“. Демонстрирана беше изработената от учениците колона с вещества: кварцов пясък, активен въглен, порцеланов пясък и гранит. Тази колона показва начин за пречистване на водата, който е и най-близък до природния. Проектът на шестокласниците илюстрира и методи за дезинфекциране на вода и пример за отделяне на чиста вода от оризова.
В същото състезание участие взеха и учениците от групата по интереси „Светът на физиката и химията – лесен и интересен“. Ния Владова и София Рашева (VІІ г клас) представиха проект, представящ проблема за свветлинното замарсяване. Постер показа основните теми, към които е насочен проектът и бюджетът за изработването му. След това учениците защитиха работата си пред комисия, като представиха реализираните дейности и получените резултати. Част от осъществените дейности са: радиопредаване, работа с електронна световна карата на светлинното замърсяване, звездна карта и планетариум, изработен модел на лампа със слънчева батерия. Комисията отличи високо работите и на двете групи. Ръководител на групите е Руска Христова.