20 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ „ТУР-2000“ ПРИ ОУ „БАЧО КИРО“, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5.1.2020 г. 13:13:11

Учреден на 4 декември 1999 г. в местността “Ксилифор” край Велико Търново. Идеята за това първо съвместно излизане сред природата на учители, ученици и родители е на Андриана Маркова – учител по английски език в училището. Тогава е взето и решението за името на клуба, предложено от Ценка Петкова – учител по немски език. Пръв председател – Николина Янкова, дългогодишен председател – Емил Витанов, учители в начален етап. Планински водачи – Саша Димова, Иван Мешеков, учители в начален етап. Дългогодишен член на Управителния съвет на ТД „Трапезица-1902“ и ръководител на голяма част от реализираните клубни проекти – Мила Велчева, учител в начален етап. виж още снимки...