Съвместни дейности с родители реализираха в VІ а клас

8.1.2020 г. 21:24:57

В час на класа на тема „Моята професия“ на учениците от VІ а клас гостува адвокат Николова, която запозна учениците с професиите, свързани със съдебната система. Тя е родител на Димитра Брайнова от същия клас. В началото на часа Димитра запозна класа с творбата си от ученическия конкурс за съчинение на тема: „Съдебната власт – домът на съдилищата“. След това адвокат Николова изключително интересно и достъпно запозна учениците от класа с особеностите на съдебната система и професиите в нея. Учениците бяха силно впечатлени от изказа на адвокат Николова, синтезираната информация. По време на урока учениците се запознаха и разгледаха основния закон на на Република България – Конституцията.
Със зимния обреден календар от Димитровден до Бабинден се запознаха учениците от VІ а клас в часа на класа през декември. Гост беше г-н Методи Петров, управител на дружество „Обредни дейности“ към Община Велико Търново. По интересен и заинтригеващ начин той пресъздаде зимните обреди, като включи в представянето им и познанията на учениците. Атмосферата в класа беше силно емоционална, като за приповдигнатото настроение допринесе и питата, приготвена от г-жа Руска Христова, класен ръководител за децата от класа.