Инициатива „За по-чисто училище“ реализират четвъртокласници

19.1.2020 г. 16:49:13

Инициативата „За по-чисто училище“ организират четвъртокласниците от ІV в клас и 4ГЦОУД2 с учители Диана Чоканова и Игор Христов. По време на отдиха учениците събират изхвърлени буклуци на спотните площадки и двора на училището. Идеята възниква спонтанно и е подкрепена от учителите, както и от родителите, които  набавят на необходимите ръкавици и чували. Най-активно се включват: Габриела, Каролина, Биляна, Неделина, Йоан, Филиз, Дарина и Борис, но и останалите ученици от групата много им помагат. Целта им е местата, на които играят да бъдат по-чисти и приятни. Габи и Каролина са и членове на Ученическия парламент в ОУ „Бачо Киро“, като допринасят за работата му с много идеи и обсъждания.