Кукерски маски изработиха четвъртокласниците по проект

23.1.2020 г. 11:50:52

Проект за изработка на кукерски маски реализираха ученици от четвърти клас при ОУ „Бачо Киро“. Инициативата е посветена на обичая Сурва, разпространен в различни области на България. Задачата на учениците беше да потърсят информация за елементите на кукерските маски, символиката им и да изработят свои собствени модели. В проектите си четвъртокласниците използваха и получените знания от изучаваните в училище учебни предмети и най-вече литературните произведения, посветени на кукерството и сурвакарството. В централното фоайе на училището са експонирани красивите маски, изработени от ученици от ІV а, г, д, е клас. Класни ръководители: Ваня Колева, Стефка Стоянова, Николинка Янкова и Кремена Стоянова.
В изложбата са включени поректите на: Теодор Иринчев, Ивон Симеонова и Стефания Старирадева (ІV а клас), Зорница Костадинова (ІV г клас), Виктоирия Георгиева (ІV е клас) и от ІV д клас: Емили Миленова, Виктория Димитрова, Никол Петрова, Даная Караиванова, Ивайла Алексиева, Никола Вълков, Виктория Калчева, Пламена Петкова, Боян Николов, Дарина Драгошинова, Натали Стоянова, Мерлин Мусова, Мая Маринова, Никола Николов, Кристиян Менев, Светослав Божидаров, Моника Иванова.