РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

28.1.2020 г. 12:31:41

На територията на област Велико Търново заболяемостта от ОРЗ и грип непрекъснато се увеличава. В сравнение с периода 17.01 – 24.01.2020 г. заболяемостта е нараснала от 197 на 10 000 души население на 224,70 на 10 000 души население за периода 21.01 - 28.01.2020 г., като най-висока е във възрастовите групи 0 - 4 г., 5 – 14 г. и 15 – 29 г. Много високото ниво на заболяемост от ОРЗ и грип сред населението в областта се потвърждава и от вирусологично доказана циркулация на грипни вируси. Със Заповед № РД-01-21/28.01.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, във връзка с решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 28.01.2020 г., с цел ограничаване разпространението на ОРЗ и грип сред учениците в област Велико Търново, на Регионално управление на образованието – Велико Търново е предложено прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на всички общини в областта, за периода от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително. С цел прекъсване на механизма на предаване на заразата за времето, в което са прекратени учебните занятия е необходимо да се ограничат всички извънучилищни мероприятия и извънкласни форми на обучение, при които се събират деца и младежи.

(публикувано на 28.01.2020 г.)