ГРИПНА ВАКАНЦИЯ – НЕУЧЕБНИ ДНИ ОТ 29.01.2020 г. ДО 07.02.2020 г. вкл.

28.1.2020 г. 17:38:57

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ – НЕУЧЕБНИ ДНИ ОТ 29.01.2020 г. ДО 07.02.2020 г. вкл. /Заповед №РД 09-213/28.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-21/28.01.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново/.

Учебните занятия ще бъдат подновени на 10.02.2020 г.(понеделник) със смяна на дневния режим и на седмичното разписание.