Грипна ваканция

5.3.2020 г. 17:51:46

Грипна ваканция- неучебни дни от 06.03.2020 г. до 13.03. 2020 г. вкл. съгласно  Заповед на Министъра на образованието и науката РД 09- 584/05.03.2020г.

Учебните занятия се възобновяват на 16.03.2020г. със седмичното разписание за деня.