ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

15.3.2020 г. 21:15:28

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки
от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим
спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от
Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на
възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото,
включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна
комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат
за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е
начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата
подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството
на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние
могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и
асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.
Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както
и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални
мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна
подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на
информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на
двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и
училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да
бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да
се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с
интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и
задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в
значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението
им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствтвието на възрастен по време на учебния

процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да
гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да
вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на
физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията,
които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес
на детето.