Временно разписaние на учебния график за периода на дистанционно обучение

26.3.2020 г. 20:23:36

Временно разписaние за графика на седмичните занимания на учениците за периода на дистанционното обучение на учениците заради влошената епидемична обстановка.