ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ „БАЧО КИРО“

24.3.2020 г. 17:18:34

ОБРЪЩЕНИЕ  НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ „БАЧО КИРО“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Скъпи учители!
Ситуацията в която сме поставени  изисква мобилизиране на умовете и ресурсите на всички ни за да се справим и продължим напред.
  Ние, родителите  на ученици от  ОУ „БАЧО КИРО“ искаме  горещо да благодарим  на всички вас,  учителите на децата ни!
За пореден път Вие учителите проявихте  професионализма си по необичаен начин  - продължихте да работите с децата ни, макар и далеч от  обичайната учебна среда . За броени часове адаптирахте  нашите домове в класни стаи и дори във  физкултурни салони.
Съзнаваме, че преминаването към новата дистанционна  форма на обучение  коства усилия и тотално преструктуриране на начина на преподаване, но Вие бързо се ориентирахте в техническите  нововъведения с цената на многочасов труд и дори безсънни нощи.
Пред нас родителите също беше поставено предизвикателство – ако до сега  непряко сме участвали в учебния процес, то сега наравно с децата   активно  се включваме  в образоването ! Препускаме  през платформи, електронни дневници, линкове. Решаваме тестове  , правим проекти и гледаме  презентации .  И повярвайте,  разбрахме, че знанието преподавано „онлайн“ е трудно начинание, особено за учениците в начален етап. Изисква се смелост, която е присъща само на хора отдадени на професията и децата!
За децата е интересно и увлекателно да общуват с учителите си в новите условия и проявяват голям ентусиазъм да „правят“ нещата по техния начин. Да! Това е техния начин! Само за няколко дни дигиталните им умения се усъвършенстваха. Компютърът престана да е само играчка.
Сега вече е ясно: Кризата е и възможност. Учителската професия вече не е професия от миналото. Благодарение на Вашите усилия тя успешно премина в бъдещето. И няма опасност да изчезне!  Благодарим Ви от все сърце.
Успехите на децата и на Нашето училище са резултат от ползотворното партньорското  взаимодействие между учители, родители и ръководен училищен екип. Гордеем се, че в този труден момент успяхме да съхраним това единство!  Имаме изключителен късмет с учителите на нашите деца!
Уважаеми учители,
В лицето на нас родителите имате безрезервна подкрепа. Признателни сме за професионализма и вярваме, че ще преминем заедно през това тежко изпитание!
Пазете се и останете Здрави !

Председател на УС на УН: Петя Николова-Георгиева
Секретар:  Ирена Пенчева
Членове на УН на УН:   Таня Мишева, Грациела  Георгиева
                                            Мария Дойчева, Габриела Николова,
                                            Десислава Коева, Светослав Петров ,
                                             Филип Евтимов

24 март 2020 г.
гр. Велико Търново