Промяна в седмичното разписание на прогимназиален етап , в сила от 30.03.2020г.

26.3.2020 г. 22:51:25

Уважаеми родители и ученици, 

С Заповед № РД-01-154/26.03.2020 Г. на Министъра на Здравеопазването г-н Кирил Ананиев се удължава срока на всички дейности по гарантиране  живота и здравето на българските граждани и въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г . включително.
 Учениците от прогимназиален етап ще учат по ново седмично разписание, което влиза в сила от 30.03.2020г./. Можете да го изтеглите от меню " График"