Промяна в мястото на раздаване на продуктите по схемите" Училищен плод" и " Училищно мляко"

3.5.2020 г. 11:31:39

Уважаеми родители,

Във връзка с влошените метериологични условия, продуктите по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко" ще се раздават в ОУ " Бачо Киро"- гр. В. Търново, а не в супермаркет " Хаджирадеви". Часовият и дневният график за раздаване на продуктите се запазва, както сте уведомени. 

Влизането в училището ще става през входа на подготвителната група/ул. " Йоновка" срещу детската площадка/. След вземането на продуктите и полагането на подписи в списъците , ще трябва да напуснете сградата през централния вход или товарния вход на двора, намиращ се срещу Езикова школа " Диел".

Напомняме да спазвате нужната дистанция, с оглед опазване на здравето.

Надяваме се, че ще успеете да дойдете в определения часови график, съгласуван с доставчиците. Ако сте възпрепятствани да спазите посочения час, молим да изпратите упълномощен представител на семейството, който да знае имената  и класа на ученика.

За учениците, които пребивават извън града ще има допълнителни указания и вероятната дата за раздаване на продуктите е 07.05.2020г.

Молим за спазване на обявения график и търпение и в тази ситуация.

За подаване на сигнали: 0878412187- Владимир Николов

Благодарим за проявеното разбиране и съпричастност!