Трудът е забавление в І г клас

6.5.2020 г. 13:35:38

Учениците от Іг клас показват как умеят да се забавляват докато учат и помагат вкъщи. След като приключат с учебните задължения, първокласницитте помагат в домашните задължения - грижат се за цветята и зеленчуците в градината, учат се да готвят и др. По този начин учениците прилагат на практика получените знания от училище. Задължително обаче намират време и да тренират любимия спорт и да се упражняват в пеенето. С активността си децата напълно оправдават мотото на класа: "Учим, трудим се, играем - скука няма как да знаем!". Класен ръководител е Меглена Станева.

https://bkiro-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mstaneva_bkiro_info/EZTl64M4mHlEj4InIQMjgqwB4JeMdUtOqhjUafY9wTVe-Q?e=E0skhI&CID=99d7625c-896f-c096-f353-136658556bc0