Инициативи в ОУ „Бачо Киро“ по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура

14.5.2020 г. 17:09:07

1. „Светите равноапостоли Кирил и Методий – славянобългарски първоучители“ – урок, посветен на книжовността. Участват ученици от втори клас.
Класни ръководители: Н. Дончева, Д. Зарзаланова, Ив. Стефанова, Св. Тонкова и Ив. Мешеков.
11.05.2020 г.
 
2. „Да празнуваме един различен 24 май“ – празник, посветен на българската просвета и  култура и на славянската писменост. Участват учениците от ІV клас, които трябва да създадат:
• разказ или стихотворение;
• знаменце;
• рисунка на Св. св. Кирил и Методий (може да наподобява икона);
• постер – работа по екипи или индивидуална. Постерът да е с подходящо подреждане и оформление.
Класни ръководители: В. Колева, Е. Витанов, В. Чоканова, Ст. Стоянова, Н. Янкова, Кр. Стоянова 
Срок за изпращане на материалите на кл. ръководител – 17.05.2020 г.
 
3. „...и мойте песни все ще се четат“ – литературно четене на творби/откъси от творби на Вазов.
Участват учениците от V а клас с кл. ръководител М. Чешмеджиева 
21.05.2020 г., 12:40 ч.
 
4. „Духовността на нашия народ“ – учениците от V г клас изработват постер виртуално. 
Класен ръководител: Сл.Вълчева 
14.05.2020 г., 12:40 часа
 
5. „Че и ний сме дали нещо на светът“ – Пътешествие във времето и запознаване с личности от настоящето и миналото, допринесли за изграждане духовността на българския народ. Участват учениците от Vд клас с кл. ръководител Н. Йорданова
 
6. Виртуална изложба, посветена на делото на Кирил и Методий – участват учениците от Vе клас с кл. ръководител Ед. Кендерян 
22.05.2020 г. 
 
7. „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ – участват учениците от VI клас. Всеки представя името си, изписано на глаголица и символ на любимата си наука или изкуство, както и интересен факт от живота и делото на светите братя Крили и Методий.
18.05 2020 г., 12:40 часа 
 
8. „Честит празник!“ – празничен рецитал с участие на ученици от училището, посветен на 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
24.05.2020 г.
 
9. „Моите любими книги“ – могат да участват всички ученици от училището.   Изпратете ни снимки на вашите любими книги (до 7 на брой). За всяка книга добавете кратко описание с какво ви е впечатлила. Целта е да изготвим галерия с любимите книги на учениците в училище. 
Снимките изпращайте на: dstoyanova@bkiro.info или на учител по български език и литература
Срок: 25.05.2020 г.
 
10. „Какво е за мен 24-ти май?“ – участват ученици, родители, учители
Разкажете ни какви са спомените ви за 24 май, с какви мисли и емоции свързвате празника? Може да ни споделите ваша любима снимка, свързана с празника, и/или кратък разказ. 
Снимките изпращайте на: dstoyanova@bkiro.info или на лично съобщение в Тиймс
Срок: 22.05.2020 г.

11. „Напред, науката е слънце“ – участват ученици от ІV до VІІ клас с презентации, посветени на историята на празника 24 май, делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, глаголицата или как се е отбелязвал празникът през годините.
Проектите се изпращат на: mkokalanova@bkiro.info 
Срок: 22.05.2020 г.