Да помогнем на Българското училище в Прага, като дарим книжки

27.5.2020 г. 20:33:46

Драги  ученици и родители,

Обръщаме се към Вас по молба на учители от Българското училище в Прага. Те молят, ако нашите деца имат желание и възможност, да дарят книжки за фонда на тяхната училищна библиотека, защото почти не е обновяван от повече от 30 години и книгите са в много лошо състояние. Родителите на техните ученици нямат възможност да закупят книги за децата си, защото в Прага няма български книжарници и български библиотеки.Бюджетът на училището се получава директно от Министерството на образованието и науката и в него не влизат разходи за закупуване на книги. Затова са принудени да се обърнат към българските учители за помощ. Молим Ви от тяхно име и от името на техните ученици  да дарите, ако желаете, по една детска книжка, предвиждана да се изучава в начален етап, като съпричастност към техния проблем! В края на читанките за всеки клас от 1. до 4. има примерен списък на изучаваните в следващата година произведения. Ако е възможно, се съобразете с това!  Разбира се, книжките могат да бъдат използвани, но да са в добро състояние.  Могат да носят в деня на получаване на удостоверенията.

Благодарим Ви, от името на учителите от училището в Прага, за благородния жест и желанието да помогнете на техните ученици да се обучават на родния си език!