" Приказен карнавал "- I д клас

3.6.2020 г. 15:57:09

Учениците от I д  клас, родителите, кл. р-л Антоанета Николова и г-ца Петя Йорданова завършиха иновативно  учебната година 2019-2020г. с онлайн карнавал в платформата Teams. Всички ученици по забавен начин представиха приказните си костюми, с които дефилираха от вкъщи и изработените от тях маски.
Екипът учители на I д клас благодари на родителите от класа за указаната подкрепа по време на дистанционното обучение и пожелава весела ваканция на всички!