ОБРЪЩЕНИЕ И НАПЪТСТВИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „Бачо Киро“

12.6.2020 г. 8:49:21

Обръщение и напътствия към родителите, учениците от ОУ " Бачо Киро" във връзка с провеждането на НВО и приключване на учебните занятия с ученици от четвърти, пети и шести клас

 

Уважаеми родители, скъпи колеги, драги ученици,

По необичаен начин приключваме тази учебна 2019/2020 година. Но изпитанието, което ни съпътства напоследък, се оказа че не е единственото, през което трябва да преминем. Предстои нашите седмокласници да се явят на първия сериозен и отговорен за бъдещето изпит. Успехите на учениците ни от предходните випуски на НВО по БЕЛ и Математика винаги са били най-високите в област Велико Търново. Изразявам надежда, че и тази година ще е така. Децата ни, ние учителите и голяма част от родителите положихме заедно усилия, за да се справим с предизвикателствата на дистанционното обучение и сега е времето да получим оценката за нашата екипна работа. Провеждането на тазгодишните изпити по НВО ще се състои при стриктното спазване на всички предписани противоепидемиологични мерки във връзка с разпространението на COVID – 19 съгласно заповед №РД- 01-262/14.05.2020г. Съобразявайки се с нейните разпоредби и като ръководител на училището съм задължен да създам организация за:

1. Провеждане на дезинфекционен филтър и персонално дистанционно измерване телесната температура на учениците и персонала, ангажиран в организацията и провеждането на съответния за деня изпит.

2. Достъпът до училището да става поединично при спазване на дистанция между учениците 1,50 до 2,00 метра.

3. Осигуряване на възможност за ползване на индивидуална дезинфекция преди влизането в класните стаи и след ползване на санитарните помещения.

4. Осигуряване и предоставяне за ползване на всички необходими хигиенни и дезинфекционни материали и консумативи (диспенсъри за входовете, през които ще се влиза в училище, тоалетна хартия и салфетки, резервни маски и ръкавици, еднократни кърпи за ръце).

5. В дните преди и непосредствено в деня на изпита, както и след приключването му в залите за провеждането на изпитите и принадлежащите им сервизни помещения, коридори и фоайета ще се проведе основно почистване и крайна дезинфекция, осигуряваща безопасни условия за изпитна работа.

6. За всяко дете ще бъде осигурено персонално обработено с дизефектант работно място, индивидуален найлонов плик за съхранение на лични вещи (връхна дреха, чадър, чантичка за лични вещи, портфейл и др.), индивидуален найлонов плик за съхранение на личния телефон.

7. Всички организационни мерки не предвиждат възможност за допускане на съпровождащи учениците деца в двора на училището.

Поради удължаване срока на мерките на извънредното епидемиологично положение допускането на учениците в сградата на училището и изпитните зали ще се извършва през два входа. През централния вход на училището и централното стълбище на сградното пространство влизат учениците, които ще полагат изпит по НВО в стаи № 402, 404, 405, 406, 207, 208. С оглед на превантивните мерки на първото ниво върху училищния плочник (около паметника на патрона) ще бъдат поставени червени ПВЦ маркери. Маркерите обозначават изискуемото от разпоредбите физическо дистанциране от 1,50 метра място, което ще заемат всички ученици преди началото на допускането в училищната сграда. Обозначените места са съобразени с броя на местата в съответните изпитни зали. Техните номера ще са обозначени на подпорната стена, разделяща двете нива на училищния двор. При пристигането си учениците трябва да са наясно от служебните бележки в коя стая ще полагат изпит и да заемат

едно от маркираните места при стриктно спазване на изискванията за дистанция. Заемането на всички места предвиждаме да приключи до 08:30 ч. ЗАТОВА УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИСТИГНАТ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НАЙ-КЪСНО И НЕ ПО-РАНО ОТ 08:15ч. Едва след като дежурният учител докладва, че местата в съответната стая са заети, ще започне допускането на учениците в училищната сграда.

През западния централен вход на училищната сграда (срещу горната спортна площадка) ще се осъществи и достъпът до изпитните зали за учениците, които ще полагат изпит в следните класни стаи - № 407, 408, 409, 209, 210, 213. За тях обозначенията с червените ПВЦ маркери, ще са поставени върху асфалтовото покритие на площадката. На вътрешната страна на оградата на площадката ще бъдат изписани съответните номера на класните стаи. Срещу всяка от тях ще са обозначени персонално местата, които ще се заемат от всеки един ученик. По аналогичен ред след пристигането в училищния двор учениците заемат предварително обозначените места. УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИСТИГНАТ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НАЙ-КЪСНО И НЕ-ПО РАНО ОТ 08:15ч. Влизането в сградата ще се извършва поединично, след задължителна дезинфекция и дистанционно измерване на температурата от медицинския персонал на училището. След преминаването на дезинфекционния филтър, следвайки указанията на квесторите, се отправят към заемане на местата в съответните учебни стаи.

Във връзка с всичко това, се обръщам с настоятелен апел към всички участници в процеса да спазват отговорно и добросъвестно всички указания и разпоредби. Само това може да гарантира успешното и безопасно протичане на НВО. Специално настоявам всички родители да следят отговорно за здравословното състояние на децата си и при най-малки съмнения да се консултират с личен лекар. Да подкрепим нашите деца, за да покажат своя потенциал и възможности!

На добър час на всички и Успех в първия важен изпит за едно по- добро и сигурно бъдеще!

 

 

11.06.2020г.

Вл. Николов