Указания за 15.05.2020г.

12.6.2020 г. 10:39:41

Уважаеми колеги,

На 15.06. 2020г. за учениците ни от IV-ти, V-ти и VI-ти клас ще е последен учебен ден. В този ден почти всеки втори от нас ще бъде зает с организацията на НВО по БЕЛ със седмокласниците. В изпитните дейности ще бъдем ангажирани от 08:00 до 13:30 ч. Заради този извънреден ангажимент всички, които са били квестори, ще получат като допълнително заплащане към следващите си заплати сума в размер от по 80 лв. за всяко участие в изпитите на НВО. Във връзка с това дейностите ни за пряката учебна дейност с учениците за този ден ще бъдат проведени след обяд на 15.06. Моля, имайки предвид пропуснатото в двете „грипни ваканции“ учебно време, да използвате денят пълноценно и отговорно, за да дадете на учениците разяснения и напътствия за наваксване на пропуските, както и указания за подновяването на учебните занимания през есента на новата учебна 2020/2021 г. Проучете дали имате деца, които заради проблеми не са успели да участват ефективно в дистанционното обучение или родителите им заради възстановяване на трудовите си ангажименти се нуждаят от нашата подкрепа за организиране на занимания по интереси в училищна и извънучилищна среда. За наличието на подобна информация и констатирани потребности ще очаквам да ме информирате лично. Във връзка с изготвянето на анализ за резултатите от дистанционното обучение на децата ви изпратих анкета под формата на линк. Срокът за неговото попълване от родителите е 16.06. Настоятелно ви приканвам да мотивирате родителите ни да участват в проучването и да спазят срока. Анализът е важен за нас, тъй като от него до голяма степен зависи дали в бъдеще с промяната на закона ще можем да се възползваме от опцията за до 20% дистанционно провеждане на учебни занятия за децата от ПЕ. Това ще намали проблемите ни с дефицитите, които се очертава да решаваме по отношение на материалната база. Днес по-късно ще изпратя и линк с въпроси за учителите. Срокът за попълването е както за родителите - 16.06. Много настоявам за точност, за да не забавяме работата на анализаторите от ИИО.

Скъпи колеги, поради удължаването на извънредното епидемиологично положение, няма да можем да проведем традиционното си годишно утро в двора на училището, както бяхме планирали. Но празник на 16.06. ще има. Той ще протече онлайн. Сценарият му е изготвен от колеги след съвместна работа с децата от ученическия парламент. Моля поканете родителите и децата пред мониторите във вторник 16.06. да посетят училищния сайт bkiro.info и/или Fasebook страницата на училището, за да споделим радостните мигове от една извънредно необичайна и трудна, но успешна, щом стигнахме до тук, учебна година. Нека я запомним с добро. Нека да запазим вярата си, че доброто тепърва предстои! Преди това сутринта по график и райони, определени в заповед №266/11.06. 2020 г., в училището ще предадат учебниците си и ще получат удостоверенията и грамотите си за успешно представяне всички деца от четвърти, пети и шести клас. Създайте организация за спазване на точния час и извикайте предварително децата, за да подредите по вид и брой учебниците на четвъртокласниците, за да се готови за предаване. От учебните комплекти на петите и шестите класове трябва да се отделят само учебниците по История и цивилизация. Останалите няма да се подреждат и ще се предават без да се сортират на местата указани в заповедта.

На всички пожелавам скорошна среща в училище. Успех в приключването на учебната дейност и спокойно отморяващо лято.

12.06.2020 г.

Вл. Николов