График на комисиите за прием на документи за участие в първи/ трети етап на класиране за приемане...

25.6.2020 г. 15:44:25

Г Р А Ф И К

 

на комисиите за прием на документи за участие в първи/трети етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

 

дата

време

комисия

стая №

03.07.2020 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Илка Гайдарова

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Ирена Белчева

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Маргарита Василева

101 д.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Румяна Иванова

101 д.

 

 

 

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Таня Стефанова

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Теодора Анчева

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Кристина Банкова

101 д.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Даниела Р. Иванова

101 д.

 

06.07.2020 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Таня Стефанова

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Теодора Анчева

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кристина Банкова

101 д.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Даниела Р. Иванова

101 д.

 

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Илка Гайдарова

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Ирена Белчева

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Маргарита Василева

101 д.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Румяна Иванова

101 д.

 

07.07.2020 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Илка Гайдарова

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Ирена Белчева

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Маргарита Василева

101 д.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Румяна Иванова

101 д.

 

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Таня Стефанова

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Теодора Анчева

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Кристина Банкова

101 д.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Даниела Р. Иванова

101 д.

 

 

 

 

 

дата

време

комисия

стая №

24.07.2020 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кристина Петъкова

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кристина Банкова

101 д.

 

 

 

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Александрина Христова

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Ружа Стефанова

101 д.

 

27.07.2020 г.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кристина Петъкова

101 л.

от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Кристина Банкова

101 д.

 

 

 

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Александрина Христова

101 л.

от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Ружа Стефанова

101 д.