Наши ученици участваха в празнични инициативи през месец май

2.7.2020 г. 13:09:14

Възпитаници на ОУ „Бачо Киро“ се включиха в инициативите на Регионалното управление на образованието – Велико Търново през месец май. В рамките на кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ петокласници рецитираха стихотворения на Иван Вазов в рамките на маратон на четенето „... и мойте песни все ще се четат“. Активно участие взеха наши ученици и в конкурса за детска рисунка, посветен на Гергьовден. Училището получава грамоти за активно участие.
Месец май беше посветен и на професионалното ориентиране на учениците. За участието си в конкурса „Професия на бъдещето“ Йоана Табакова (V б клас) е отличена с грамота. Нейната рисунка е включена във виртуална изложба на РУО. Дейностите по кариерно ориентиране в основното училище включваха и два урока при открити врата „Професията на моите родители“. Единият се проведе в VІ а клас, като учениците се запознаха с професията на счетоводителя и как да изготвят план за стартиране на собствен бизнес (сладкарница). В VІІ б клас часът беше посветен на полицейската професия. Седмокласниците показаха знания по безопасност на движението и Правилника за движение по пътищата.