Отличиха успешно представилите се ученици в областните кръгове на олимпиади

2.7.2020 г. 13:10:09

С грамоти и сертификати Регионалното управление на образованието отличава учениците, постигнали високи резултати от областните кръгове на национални олимпиади през настоящата учебна година. Две шестокласничики завоюваха І масто от областния кръг на олимпиада по български език и литература. Това са Йоана Георгиева (VІ г клас) и Диляна Йовкова (VІ д клас). Техен учител е В. Михайлова. Грамоти за отлично представяне получават Антон Марков (Vв клас) и Магдалена Петрова (V д клас). Техен учител е М. Чешмеджиева.
15 ученици получават грамота за отлично представяне в областния кръг на националната олимпиада по география и икономика. Това са: Емануил Серафимов от VІІ а клас, който е и първи в областта по география. При петокласниците на първо място в областта е Стилян Атанасов (V д клас), на второ е Ема Павлова (V в клас), а трета се класира Магдалена Петрова (V д клас). При учениците от VІ клас трети в областта се класира Боян Иванов (VІ в клас). Грамоти получават и: Теодор Златанов (VІ д клас), Пресиян Калинов (V в клас), Никола Мошев (V а клас), Павел Станев (VІ в клас), Невена Гечевска (V в клас), Мила Илиева (V д клас), Калоян Николов (V г клас), Калоян Станчев (V е клас), Александър Стоилов (V г клас), Адриана Георгиева (VІ б клас), По география перподават Т. Попова и И. Янкова.
С грамоти за отлично представяне в областен кръг на олимпиадата по физика са отличени: Димитър Великов и Емануил Серафимов от VІІ а клас. Емануил получава също грамота за отлично представяне в областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Учители по физика и биология и ЗО са: Р. Христова и А. Димитрова
Калоян Станчев (V е клас) зае първо място в областния кръг на олимпиадата по астрономия. Възрастовата група е V – VІ клас. На второ място се класира Калоян Тодоров от VІ а клас. За отлично представяне в областния кръг на олимпиадата с грамоти са наградени: Калоян Станчев, Калоян Тодоров (VІ а клас), Ема Павлова (V в клас), Магдалена Петрова (V д клас). Сертификати за участие в областен кръг на олимпиадата по астрономия получават: Розанна Мишева (V б клас), Антон Марков, Невена Гечевска и Пресиян Калинов (V в клас), Калоян Николов и Петър Николов (V г клас), Владимир Иванов, Ивелина Пенева и Мила Илиева (V д клас), Николай Първанов (VІ а клас). По астрономия преподават Б. Христова и Р. Христова.