На вниманието на родителите на ученици от ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас

8.9.2020 г. 19:01:21

Уважаеми родители,
По повод постъпила в РЗИ жалба на родител относно присъствения начин на организирането на предстоящите родителски срещи и писмо № 19-48-3/04.09.2020 г. на РЗИ – Велико Търново и съобразено с дадените в него препоръки и изисквания, се налага промяна в начина на организиране и провеждане на родитело-учителските срещи за родителите на ученици от ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас, както следва:

  1. Срещите ще се проведат в електронна среда чрез приложението Тиймс на Офис 365;
  2. Запазва се графика за провеждане на срещите, а именно:
  • За ІІ клас - 08.09.2020 г. от 18:00 ч. 
  • За ІІІ и ІV клас - 10.09.2020 г. от 18:00 ч. 
  • За VІ и VІІ клас - 09.09.2020 г. от 18:00 ч.
  1. За Подготвителните групи, І и V клас родитело-учителските срещи ще се проведат в присъствена форма, съгласно предварително обявения график и класни стаи.
    Подготвителните групи и I клас- на 08.09.2020г. от 18.00ч. 
    V клас на 09.09.2020г. от 18.00ч.

 

Относно създадената организация за раздаване на учебниците и разписване на необходимата училищна документация (заявления и инструктажи), ще бъдете информирани допълнително от класния ръководител.

 

 

Разпределение по класни стаи по време на родителските срещи:

 

I етаж

№ 101-дясно

№ 102

№ 104

№ 105

№ 106

№ 107

№ 108

ПГ А

ПГ Б

I А

I Б

I В

I Г

I Д

 

 

III етаж

 

№ 302 ляво

№ 304

№ 305

№ 306

№ 307

№ 308

V А

V Б

V В

V Г

V Д

V Е