Обръщение към родителите

6.12.2020 г. 14:29:01

На вниманието на председателите и

членовете на УС на УН и ОС 

До всички родители на децата 

обучаващи се в ОУ „Бачо Киро“

Информация 

Относно: Текущата ситуация в ОУ „Бачо Киро“ и предприетите мерки за запазване здравето на учениците и учителите във връзка с преминаването на обучението   в електронна среда от разстояние

Уважаема г-жо Георгиева, 

Уважаеми г-н Чернев,

Драги родители,

Със заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието  се изменят някои от сроковете за провеждане на учебните и неучебни дейности в училищата както следва:

1. Коледна ваканция: 22.12.2020 г. – 03.01.2021г. за всички ученици.

2. Междусрочна ваканция  на 03.02.2021 г. за учениците от  VII - XII клас.

3. Междусрочна ваканция на 03.02.2021 г за учениците от I-VI клас в ОУ “Б. Киро”, след изтичане на 18 учебни седмици. Допълнителните седмици  за компенсиращи мерки (занимания по интереси и/или обща подкрепа) ще се използват в края на учебната година.

4. Край на втория учебен срок: 23.06.2021 г. I – III клас  и 30.06.2021 г. IV - XI клас.

 

В указанията към заповедта е предоставена възможност всяко едно училище да вземе решение за това кога да използва  допълнителните седмици според спецификата на своите условия като отчита следните няколко фактори: професионалната компетентност на педагогическия екип, технологичната и софтуерна обезпеченост на учебния процес в ОРЕС,  наличието на опит и квалификация на учителите и умения на учениците, позитивно отношение и подкрепа от страна на родителската общност. Тези две седмици  за учениците от IVти  до VIти клас и респективно три седмици за учениците от Iви до IIIти  ще са неучебни, но присъствени за дейности по ангажиране на учениците с проекти дейности за ЗИ в т.ч. и за преодоляване на пропуски през времето на ОРЕС.

 

Считаме за свой дълг като училищно ръководство да Ви информираме  за всичко това, защото:

1.Трябва да създадем яснота за поредните, наложени от влошената епидемиологична обстановка промени в организацията на училищните дейности.

2. Сме наясно, че присъственото обучение е по -ефективно за децата. Особено за учениците от начален етап.

3.В ОУ „Бачо Киро“ работят учители с доказан професионализъм и отговорност пред децата и обществото. Всички колеги докрай държаха да обучават присъствено своите ученици. Една част от тях поеха замествания на поставени под карантина колеги и в двете смени. Общият брой на учебните часове, поети от заместващи колеги само за месец ноември надхвърли 2300.  За голямо съжаление заместването на колегите от неспециалисти води до влошено качество, но за нас здравето на колегите е от съществено значение за успешното преодоляване на пагубните последици от разпространението на вируса.

4.Промени се с бързи темпове нагласата на родителската общност към  присъственото обучение. В началото и ние като учители, и огромната част от родителите, подкрепяхме присъственото обучение. След средата на м. ноември скептицизма по отношение на присъственото обучение се засили. Със заявления председателя на ОС г-н М. Чернев и г-жа П. Георгиева в качеството ѝ на председател на УС на училищното настоятелство, ни уведомиха, че ръководените от тях представителни организации на родителската общност в ОУ „Бачо Киро“, настояват да предприемем необходимите стъпки за поетапно преминаване към ОРЕС.

5.След взетите от нас бързи и ефикасни мерки, считано от 23.11. 2020г. учениците от прогимназиалния етап преминаха в ОРЕС, а седмица по-късно, в следствие на горецитираната заповед на министър Вълчев, това стана възможно и за малките ученици.

6. Предприети бяха незабавни мерки за осигуряване на необходимите условия  за организирането на ефективно обучение.

Направиха се стрес тестове на Офис 365,за да се премине в edu.mon.bg.

Променени бяха графиците на дневното разписание на провежданите  учебни часове.

Извърши се колосална работа и организация за присъединяване на децата от първи клас в Офис 365.

Възстановени и раздадени на учениците бяха няколко десетки „загубени“ пароли.

В „движение“ се направи обучение за работа в  приложението Teams на дузина студенти, които трябваше спешно да поемат заместване  заради заболели  колеги, както и на тези, на които да можем да разчитаме при евентуално разрастване на заболеваемостта. 

Извърши се огромна работа по организиране на дейностите за съхранение и опазване от повреда на училищните логистични системи в предстоящите тежки зимни дни.

Спешно за 26 ученици бяха осигурени персонални устройства, за да могат да участват ефективно в учебния процес. 

Скъпи родители,

Протичането на учебния процес в т.н. ОРЕС на практика не би могъл да се осъществи без вашето съдействие, особено за децата в първи и втори клас. Ние като професионалисти сме наясно с това. Наясно са и хората в нашето министерство. Причините са в един пъстър и широк спектър - от липсата на отношение, до проблеми с интернет и персонални устройства. За това в МОН предвиждат своеобразен „буфер“ за преодоляването на  негативните последици от всички тези дефицити. Като се започне от осигуряване на средства за закупуването на пособия  и интернет и се стигне до промяната в продължителността на учебното време.  

Освен това вече се появява на хоризонта и светъл лъч надежда за успешен край на пандемията.   Предприемат се първите стъпки за ваксиниране на най - уязвимите групи в обществото. И за щастие се споменава, че учителите ще са едни от тях. С голяма доза удовлетвореност съобщавам, че през отиващата си седмица, няма нови случаи на разболели се учители . За последните 48 часа няма нови данни за заболели деца  от училището. Само две учителки от екипа ни  все още се водят в болнични, но за радост  състоянието им се подобрява и никой от колегите не е бил контактен с тях. Имаме пълната готовност след Нова година, ако бъдат отменени мерките, да подновим присъствено в училище обучението на децата. 

Да,  уважаеми родители и скъпи деца. Няма я обичайната коледна суета в училище. Отсъстващата весела глъч и празнична шумотевица  около благотворителния коледен базар създава чувство за пустата. Липсва трескавата суетня около репетициите на малките артисти, музиканти и спортисти, раздаващи жизнерадост и емоция за благотворителните ни каузи. Но неколцина от най - младите колеги взеха нещата в свои ръце. Облякоха празничните премени  на джуджетата на Снежанка и сътвориха чудо. В смълчаното и осиротяло, но само временно,  мило и родно училище се появи гостенка от северните гори. Стройна елха краси вече нашето училище! Така, че празник ще има! Нека да си помогнем и заедно да го сътворим!

В тази връзка много се надяваме заедно с класните ръководители да организирате традиционните тържества по паралелки. Макар и онлайн те биха могли да се състоят на 21.12. за сметка на удължаване часа на класа. Децата биха могли да се видят във своите виртуални класни стаи. Предварително да си подготвят програма. Да си разменят „подаръци“ под формата на остроумни приветствия и изпълнения. Да се „почерпят“ с рецепти за празнични, коледни ястия и сладкиши. Да помечтаят заедно за себе си и за света, в който искат един ден, след края на пандемията да заживеят. Да се поздравят с любими песни. Нека да ги стимулираме сами да измислят какво още може да се случи в едно такова празнично онлайн тържество. Нека да им помогнем да се почувстват като общност. И дано да разберат, че живото общуване е по - ценно от виртуалното, където те заради нашата залисаност все по -често и все по - задълго пребивават. Нека да им помогнем да направят сравнението и сами да направят своята оценка за истински стойностните неща, които си заслужава да се притежават- приятелство, доброта, сърдечност, подкрепа, уважение, общност и толерантност. Животът ни поднася възможност за един прекрасен урок по общуване, нека да го направим!

С уважение, благодарност и респект към Вас за предизвикателството, което приехте заедно с нас, уважаеми родители, да не изоставим децата и да ги подготвим за това, което им предстои в утрешния ден!

                          

Вл. Николов………………………….

Директор на ОУ „Бачо Киро“  

Е. Чергиланова и В. Найденова

Зам.-Директори по УД в ОУ „Бачо Киро“