Проучване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред деца и ученици

8.2.2021 г. 15:10:56

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVD-19 и създаването на безопасни условия за провеждане на обучението в училището, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе антигенни тестове сред децата и учениците. За целта ви молим да посочите дали желаете или не желаете детето Ви да бъде тествано чрез бърз антигенен тест като попълните анкетата, която сте получили от класните ръководители на детето Ви. Анкетата е проучвателна за нагласите на родителите относно провеждане на антигенни тестове на деца и ученици.

Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият цпецифична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2 – причинител на заболяването. При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR, като инвазивното дйствие се изпълнява от медицински специалист.

Включването в проучването е напълно доброволно от страна на родителите.

Срок за попълване на анкетата от родителите 09.02.2021 г. /вторник/ до 14.00 часа .

 

 Линк към анкетата : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zD0VmZ6vT0S8ZToC8QVaHHCapENIdnpJmKtrtvp4yqtURE41VkgyRldSR0s3OU9JQlhDM1E1SjczUS4u