Информация хранене

1.3.2021 г. 14:01:40

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за обедно хранене от кухня майка - кетъринг на фирма „Хаджирадеви“ .

Предостаявме Ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен цялостното организиране на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Новата система ще даде възможност на родителите след регистрация в електронната платформа да поръчат училищен обяд за децата си, да го заплатят със  своята карта чрез онлайн платежна система и децата да го получат по указания график на място в училище. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват онлайн платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

Приготвянето на храната се извършва съгласно Наредба №2/20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

Обядът ще включва основно хранене и десерт и ще струва 3 лв. Цената включва приготвянето на храната, сервирането и в еднократни кутии за хранене, комплект прибори за хранене, хляб и транспортирането и до училище. Основното ще включва 1 постно , 1 рибно и останалите дни от седмицата местно ястие. Менюто ще бъде качвано предварително в платформата и ще важи за една седмица.

Отпадат вашите задължения да се отчитате на учителите в групите за целодневна организация на  учебната дейност.

На този първоначален етап т.5, т.6, т.7 от  Ръководство за работа с уеб портал Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене няма да функционират.

Крайният срок за заявяване на обяд е 12:00 часа на предходния ден.

 

Вл.Николов

Директор ОУ „Бачо Киро“

 

Прикачени файлове: