Представиха проекта за изграждане на STEM център в ОУ „Бачо Киро“ ...

13.3.2021 г. 21:21:16

Ръководството на ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново представи пред Обществения съвет на училището и Училищното настоятелство одобрения за финансиране проект за изграждане на STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Той ще се финансира по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН. Така родителите се запознаха как ще изглежда центърът визуално, какво ще е техническото оборудване, учениците, които ще се обучават там. Преустройството и оборудването на физическата среда са финансирани по програмата в размер на 266 767 лв., а училището гарантира над 10% самоучастие при реализирането на проекта. Родителите подкрепят идеята за създаване на STEM център, единодушни са в ползите от обособяването на подобно пространство в училище. Родителската общност ще участва в дейностите по изграждане на STEM центъра. Той ще се намира на приземния етаж на училището, където ще бъдат обособени зони: за взаимодействие и представяне, където учениците ще представят готовите си проекти; за идеи и проучване – за работа в малки групи; биохимическа лаборатория; Зона за създаване – учениците ще анализират и моделират; зона на учителя и свободна зона за отдих и комуникация.