Провеждане на родителски срещи в периода 29 – 31 март

25.3.2021 г. 14:57:45

Уважаеми родители,

В седмицата преди пролетната ваканция, за учениците в паралелките от прогимназиален етап ще се проведе виртуална родитело-учителска среща в платформата Office 365, приложение Teams, екип, посочен от класния ръководител, с акаунтите на Вашите деца в edu.mon.bg. Очакваме родителите на учениците от паралелките да участват във видеоконферентната връзка, която класният ръководител на всяка паралелка ще организира. Срещата е във връзка с учебната дейност, успеваемостта по предмети, отсъствия на ученици през II срок на учебната 2020/2021 г. и ще протече по следния график: 

29.03.2021 г. (понеделник), 18:00 ч. – V клас; 

30.03.2021  г. (вторник), 18:00 ч. – VI клас;

31.03.2021 г. (сряда), 18:00 ч. – VII клас

Не се предвижда провеждане на родителски срещи за учениците от начален етап!