Обичай Лазаруване пресъздадоха ученици от училището

28.4.2021 г. 12:43:04

Народния обичай лазаруване пресъздадоха момичета от V – VІІ клас, които са включени в дейностите на международния проект „Да открием нашите корени“. Българският празник Лазаровден и традициите, свързани с него, ще бъдат представени пред партньорите от Италия, Полша, Швеция и Турция. Във видеоклипа, който момичетата заснеха, показват как се посрещат лазарки, с какво се даряват, какви песни пеят те и какво наричат.

Проект „Да открием нашите корени“ цели повишаване на осведомеността за общата история и ценности, запознаване с културното наследство на страните, повишаване на междукултурния диалог и укрепване на чувството за общност. Заради пандемията от Ковид в момента дейностите се осъществяват виртуално. Проведени бяха две онлайн кнференции – с Швеция и Италия, чрез които учениците показаха какво са научили за партньорските държави, общуваха на английски език, задаваха си въпроси. В конференциите участваха ученици от ІV клас, изучаващи английски като І чужд език в училище.