Ден на Земята

28.4.2021 г. 12:43:44

Класен проект, посветен на 22 април – Ден на Земята осъществиха учениците от 4.а клас, Класен ръководител Поля Трендафилов. Те изработиха макети на нашата планета, нарисуваха я, създадоха игри, саксии и къщички за птици от отпадъчни материали. Изделията са експонирани в централното фоайе на училището. Можем да видим „Не се сърди, човече“, кутийки, моливници, буркан чета и др.
Част от изложбата е и макет на града ни, изработен от децата от двете предучилищни групи с ръководители В. Костуркова и В. Петкова. В макета са използвани рециклирани материали.
Чрез работата си по проектите децата и учениците научиха повече за същността на преработването на отпадъците, важността на рециклирането и ползите за опазването на Земята. Изхвърлянето на отпадъците в правилните контейнери и преработката им след това трябва да бъдат цел и грижа на всички нас, за да живеем в по-чиста и приятна среда. Припомняме на децата в училище, че на втория етаж има поставени кутии за събиране на капачки, както и място за изхвърляне на стари батерии.