Седмокласничка участва в еко конференция

28.4.2021 г. 12:49:32

В V Национална конференция „Да мислим екорогично за бъдещето“ участва Катя Узунова от VІІ а клас. Конференцията се провежда за ученици и студенти и се организира от катедра „Екология и опазване на околната среда“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Седмокласничката участва в тематично направление „Пречистване на води“ с проект „Водата е живот! Как да я пречистим?“, който представя работата на групата „Светът на химията и физиката – лесен и интересен“. Учениците проучиха методи за пречистване на сладка и солена водата, част от които експериментираха. Теоретичните проучвания и извършените опити учениците представят чрез презентация и постер, който показва и съпричастността им към темата. Ръководител на групата е Руска Христова. Конференцията е част от националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.

 

https://www.youtube.com/watch?v=j08UpniBfX8