Съобщение до родители и ученици

26.10.2021 г. 15:25:18

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед №62/26.10.2021 на Директора на ОУ „Бачо Киро“ считано от 27.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас до промяна във въведените противоепидемиологични мерки или спадане на заболяемостта в общината по 750 на 100 хил. души население за 14-дневен период.

  1. Обучението от разстояние в електронна среда ще се осъществява във виртуални класни стаи в Офис365/тиймс с акаунтите от edu.mon.bg.
  2. Продължителност на часовете при обучение от разстояние в електронна среда:
  • I – IV клас – 20 минути;
  • V – VII клас - 30 минути.
  1. Класните ръководители и учителите по предмети ежедневно отразяват отсъствия, забележки, оценки (при изпитване) на учениците и вписват темите на взетите часове в електронния дневник.
  2. Разписание за начало и край на учебните часове за учениците от І – ІV клас:

ПЪРВА СМЯНА – І – IV КЛАС

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

8.25

8.30

8.50

2

8.55

9.00

9.20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9.35

9.40

10.00

4

10.05

10.10

10.30

5

10.35

10.40

11.00

6

11.05

11.10

11.30

 

 

ВТОРА СМЯНА – І– IV КЛАС  - ГЦОУД                                   

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

13.25

13.30

13.50

2

13.55

14.00

14.20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

14.35

14.40

15.00

4

15.05

15.10

15.30

 

 

  1. Разписание за начало и край на учебните часове за учениците от V, VІ, VІІ клас:

ВТОРА СМЯНА – V – VІІ КЛАС

учебен час

начало на часа

край на часа

1

13.10

13.40

2

13.50

14.20

3

14.30

15.00

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

15.20

15.50

5

16.00

16.30

6

16.40

17.10

7

17.20

17.50

 

 

 

  1. За периода, в който учениците от НЕ и ПЕ са в ОРЕС, консултациите, ДКРУ, УЧСД, занимания по интереси да се провеждат виртуално по утвърдените за І учебен срок графици.