Съобщение до родителите

8.11.2021 г. 14:05:52

Уважаеми родители,

Образованието на децата е гаранция за тяхното, но и нашето бъдеще. Това е един от икономическите сектори, в които не можем да се задоволяваме с минимума, а напротив – да търсим и правим възможното за постигане на максимален ефект. Като учители ние знаем, че няма по-ефективен начин за обучението на децата ни от присъствения. Не по-малко от Вас, родителите, ние искаме и ще направим възможното за физическото присъствие на учениците в училищата. В същото време добре осъзнаваме необходимостта от осигуряване на безопасна учебна среда. Тестването на учениците е вариантът, определен от Министерство на здравеопазването и МОН за връщане на децата обратно в клас. В нашето училище обаче в начален етап се обучават над 500 ученици в 25 паралелки, а медицинският ни персонал е недостатъчно, за да се гарантира бързото и ефективно тестване на всички деца сутрин. Направили сме сметка, че, за да се тестват всички ученици от една паралелка за половин час, са необходими четирима възрастни за извършване на тестването. Искрено сме благодарни на онези около 30 наши родители, които вече пожелаха и се поставиха на наше разположение доброволно да помагат на класните ръководители и медицинския ни екип ни при тестването на децата в двата дни от седмицата – понеделник и четвъртък. Тестването ще започва сутрин в 7:30 минути. Във функциите на доброволците ще бъде да дават указания и да подпомагат децата при извършване на манипулацията. Училището ще осигури лични предпазни средства за доброволците – ръкавици и маски, както и дезинфекциране преди и след края на процедурите. Молбата ни е към всички родители със зелен сертификат, подкрепете ни в усилията ни да върнем децата в клас. Можете да заявите желание за доброволци на имейл: b_kiro_school@abv.bg или на телефон 062/ 682 350 като посочите Вашите имена, имената на детето и класа! Благодарим предварително на отзовалите се!   

Допълнително ще бъдете информирани какво ще се случва ако резултатът от теста на детето Ви е положителен.

С уважение,

Вл. Николов и ръководството на ОУ „Бачо Киро“

П. Георгиева, председател на Училищното настоятелство